Từ khóa tìm kiếm: tin vào chế độ

Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng
Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Kiều bào ở nước ngoài khẳng định lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức tự hào dân tộc và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng

Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Kiều bào ở nước ngoài khẳng định lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức tự hào dân tộc và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”
“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ.

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ.