Từ khóa tìm kiếm: tính GDP

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP
76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.

Công khai minh bạch chỉ tiêu để thống kê khỏi lơ mơ
Công khai minh bạch chỉ tiêu để thống kê khỏi lơ mơ

VOV.VN - “Ngay cách tính GDP của ta rất lơ mơ, không biết thế nào mà lần. Vậy Luật lần này khắc phục thế nào?”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Công khai minh bạch chỉ tiêu để thống kê khỏi lơ mơ

Công khai minh bạch chỉ tiêu để thống kê khỏi lơ mơ

VOV.VN - “Ngay cách tính GDP của ta rất lơ mơ, không biết thế nào mà lần. Vậy Luật lần này khắc phục thế nào?”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chấm dứt cách tính tăng trưởng GDP ảo
Chấm dứt cách tính tăng trưởng GDP ảo

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 2018, Tổng cục Thống kê sẽ chủ trì toàn bộ việc tính toán GDP cho tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước.

Chấm dứt cách tính tăng trưởng GDP ảo

Chấm dứt cách tính tăng trưởng GDP ảo

VOV.VN - Bắt đầu từ năm 2018, Tổng cục Thống kê sẽ chủ trì toàn bộ việc tính toán GDP cho tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước.