Từ khóa tìm kiếm: tỉnh gọn

Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?
Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?

VOV.VN - HCM sẽ sẽ xóa bỏ HĐND cấp quận, phường từ ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc giám sát, chống lạm quyền ở đây sẽ được thực hiện như thế nào?

Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?

Chống lạm quyền như thế nào khi TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường?

VOV.VN - HCM sẽ sẽ xóa bỏ HĐND cấp quận, phường từ ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc giám sát, chống lạm quyền ở đây sẽ được thực hiện như thế nào?

Lean Manufacturing: Bước đột phá với ngành cơ khí chế tạo
Lean Manufacturing: Bước đột phá với ngành cơ khí chế tạo

VOV.VN - Phương pháp sản xuất tinh gọn Lean ứng dụng trong các doanh nghiệp Việt đã mang đến nhiều bước đột phá, nâng cao sức cạnh tranh, tạo vị thế vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường.

Lean Manufacturing: Bước đột phá với ngành cơ khí chế tạo

Lean Manufacturing: Bước đột phá với ngành cơ khí chế tạo

VOV.VN - Phương pháp sản xuất tinh gọn Lean ứng dụng trong các doanh nghiệp Việt đã mang đến nhiều bước đột phá, nâng cao sức cạnh tranh, tạo vị thế vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường.

Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể
Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể

VOV.VN - Thái Nguyên đã và đang sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tích cực, đồng bộ.

Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể

Thái Nguyên giảm 30 đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể

VOV.VN - Thái Nguyên đã và đang sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tích cực, đồng bộ.

Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp
Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp

VOV.VN - TP Hà Nội đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được Trung ương, dư luận đánh giá cao.

Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp

Sau 5 năm, Hà Nội tinh giản biên chế gần 1.200 trường hợp

VOV.VN - TP Hà Nội đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, được Trung ương, dư luận đánh giá cao.

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?
Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư.

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư.

Tinh gọn, sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp ở Đồng Nai vẫn còn cơ học
Tinh gọn, sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp ở Đồng Nai vẫn còn cơ học

VOV.VN - Một trong những nội dung quan trọng của việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy là việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Tinh gọn, sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp ở Đồng Nai vẫn còn cơ học

Tinh gọn, sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp ở Đồng Nai vẫn còn cơ học

VOV.VN - Một trong những nội dung quan trọng của việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy là việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Vì sao Nga rớt khỏi top 5 nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng?
Vì sao Nga rớt khỏi top 5 nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng?

VOV.VN - Nga tiếp tục tụt hạng trên danh sách các nước chi tiêu hàng đầu cho quốc phòng. Năm 2019, Nga đã rớt khỏi top 5.

Vì sao Nga rớt khỏi top 5 nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng?

Vì sao Nga rớt khỏi top 5 nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng?

VOV.VN - Nga tiếp tục tụt hạng trên danh sách các nước chi tiêu hàng đầu cho quốc phòng. Năm 2019, Nga đã rớt khỏi top 5.

Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng
Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng

Ông Phạm Minh Chính chủ trì giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?
Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

VOV.VN-Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo ông Nguyễn Tiễn Dĩnh, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

VOV.VN-Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo ông Nguyễn Tiễn Dĩnh, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo
Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo

VOV.VN - Cần tính đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước sau khi sáp nhập, chứ không phải bằng những con số báo cáo.

Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo

Thanh Hóa giảm 1600 thôn: Không đơn giản là những con số báo cáo

VOV.VN - Cần tính đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước sau khi sáp nhập, chứ không phải bằng những con số báo cáo.