Từ khóa tìm kiếm: tính năng mới của iPhone

iPhone có thêm 'nút bấm' khi lên iOS 14
iPhone có thêm 'nút bấm' khi lên iOS 14

Tính năng mới trên iOS 14 cho phép biến mặt lưng iPhone thành nút bấm điều khiển máy.

iPhone có thêm 'nút bấm' khi lên iOS 14

iPhone có thêm 'nút bấm' khi lên iOS 14

Tính năng mới trên iOS 14 cho phép biến mặt lưng iPhone thành nút bấm điều khiển máy.

Siêu phẩm iPhone 8 tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt
Siêu phẩm iPhone 8 tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt

VOV.VN - Siêu phẩm iPhone 8 của Apple sẽ được tích hợp tính năng nhận dạng khuôn mặt và tương tác ảo AR.

Siêu phẩm iPhone 8 tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt

Siêu phẩm iPhone 8 tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt

VOV.VN - Siêu phẩm iPhone 8 của Apple sẽ được tích hợp tính năng nhận dạng khuôn mặt và tương tác ảo AR.