Từ khóa tìm kiếm: tình nguyện viên

Những tấm gương lặng thầm giúp người lầm lỗi
Những tấm gương lặng thầm giúp người lầm lỗi

VOV.VN - Những người ở tuổi nghỉ hưu đã thầm lặng giúp cho hàng trăm người lầm lỗi sửa sai, trở thành người sống có ích cho xã hội.

Những tấm gương lặng thầm giúp người lầm lỗi

Những tấm gương lặng thầm giúp người lầm lỗi

VOV.VN - Những người ở tuổi nghỉ hưu đã thầm lặng giúp cho hàng trăm người lầm lỗi sửa sai, trở thành người sống có ích cho xã hội.