Từ khóa tìm kiếm: tình trạng bạo lực Syria

Liên Hợp Quốc điều tra về bạo lực và tấn công hóa học tại Syria
Liên Hợp Quốc điều tra về bạo lực và tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN -Các cuộc không kích và pháo kích xảy ra gần như là thường xuyên tại khu vực Đông Ghouta và tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát.

Liên Hợp Quốc điều tra về bạo lực và tấn công hóa học tại Syria

Liên Hợp Quốc điều tra về bạo lực và tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN -Các cuộc không kích và pháo kích xảy ra gần như là thường xuyên tại khu vực Đông Ghouta và tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát.