Từ khóa tìm kiếm: Tình trạng sạt lở ven biển

Ven biển nhiều địa phương tại ĐBSCL liên tục sạt lở
Ven biển nhiều địa phương tại ĐBSCL liên tục sạt lở

VOV.VN - Tình trạng sạt lở ven biển tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang diễn ra rất nguy cấp.

Ven biển nhiều địa phương tại ĐBSCL liên tục sạt lở

Ven biển nhiều địa phương tại ĐBSCL liên tục sạt lở

VOV.VN - Tình trạng sạt lở ven biển tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang diễn ra rất nguy cấp.