Từ khóa tìm kiếm: to 20 usd

Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?
Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?

VOV.VN - Đã có nhiều gương mặt nữ giới xuất hiện trên đồng tiền Mỹ nhưng người đầu tiên lại hoàn toàn chẳng phải người Mỹ.

Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?

Người phụ nữ da màu trên tờ 20 USD là ai?

VOV.VN - Đã có nhiều gương mặt nữ giới xuất hiện trên đồng tiền Mỹ nhưng người đầu tiên lại hoàn toàn chẳng phải người Mỹ.

Mỹ đưa ảnh phụ nữ lên tờ 20 USD mới
Mỹ đưa ảnh phụ nữ lên tờ 20 USD mới

Nhà hoạt động nhân đạo Harriet Tubman sẽ thay thế Tổng thống Andrew Jackson trên mặt trước tờ tiền 20 USD mới.

Mỹ đưa ảnh phụ nữ lên tờ 20 USD mới

Mỹ đưa ảnh phụ nữ lên tờ 20 USD mới

Nhà hoạt động nhân đạo Harriet Tubman sẽ thay thế Tổng thống Andrew Jackson trên mặt trước tờ tiền 20 USD mới.