Từ khóa tìm kiếm: tổ chức tài chính tiền tệ quốc tệ

IMF và WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững
IMF và WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của các tổ chức tài chính và tiền tệ quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội.

IMF và WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững

IMF và WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của các tổ chức tài chính và tiền tệ quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội.