Từ khóa tìm kiếm: tổ chức Tết cho thiếu nhi

Hội Tre Xanh tại Pháp tổ chức Tết cho thiếu nhi
Hội Tre Xanh tại Pháp tổ chức Tết cho thiếu nhi

VOV.VN - Hội Tre Xanh tại Pháp có mục tiêu truyền bá tiếng Việt, văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Hội Tre Xanh tại Pháp tổ chức Tết cho thiếu nhi

Hội Tre Xanh tại Pháp tổ chức Tết cho thiếu nhi

VOV.VN - Hội Tre Xanh tại Pháp có mục tiêu truyền bá tiếng Việt, văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.