Từ khóa tìm kiếm: to hop tuyet

Việt Nam có tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới
Việt Nam có tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới

VOV.VN - Theo công bố của Tập đoàn Crystal Bay, tại Sailing Bay Ninh Chữ sẽ có tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000 m2, lớn thứ 3 thế giới.

Việt Nam có tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới

Việt Nam có tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới

VOV.VN - Theo công bố của Tập đoàn Crystal Bay, tại Sailing Bay Ninh Chữ sẽ có tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000 m2, lớn thứ 3 thế giới.

Xu hướng trải nghiệm đòi hỏi bất động sản du lịch phải thay đổi
Xu hướng trải nghiệm đòi hỏi bất động sản du lịch phải thay đổi

VOV.VN - Sự thay đổi trong nhu cầu du lịch của du khách khắp thế giới đòi hỏi các dự án bất động sản du lịch cần phải thay đổi để khai thác bền vững.

Xu hướng trải nghiệm đòi hỏi bất động sản du lịch phải thay đổi

Xu hướng trải nghiệm đòi hỏi bất động sản du lịch phải thay đổi

VOV.VN - Sự thay đổi trong nhu cầu du lịch của du khách khắp thế giới đòi hỏi các dự án bất động sản du lịch cần phải thay đổi để khai thác bền vững.