Từ khóa tìm kiếm: tòa an tp.hcm

Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ
Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ

Trong khi bà Thảo yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải chu cấp 20% cổ phần cho 4 người con thì ông Vũ gay gắt: "Tiền nhiều để làm gì?"

Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ

Màn đối đáp về tiền, con cái giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ

Trong khi bà Thảo yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải chu cấp 20% cổ phần cho 4 người con thì ông Vũ gay gắt: "Tiền nhiều để làm gì?"