Từ khóa tìm kiếm: Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư

"Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, đặc biệt là vững mạnh về chính trị"
"Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, đặc biệt là vững mạnh về chính trị"

VOV.VN - Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy TW tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020.

"Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, đặc biệt là vững mạnh về chính trị"

"Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, đặc biệt là vững mạnh về chính trị"

VOV.VN - Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy TW tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều nay (26/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị  lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều nay (26/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị  lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 8
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 8

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 8

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước
Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước

VOV.VN - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước

Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước

VOV.VN - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN -Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN -Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại cuộc gặp đại diện cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại cuộc gặp đại diện cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tổng kết bầu cử ĐBQH khóa XIV
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tổng kết bầu cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tổng kết bầu cử ĐBQH khóa XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tổng kết bầu cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.