Từ khóa tìm kiếm: tội ác chiến tranh

Nga lần đầu tiên xuất bản Sách Trắng về tội ác chiến tranh
Nga lần đầu tiên xuất bản Sách Trắng về tội ác chiến tranh

VOV.VN -Liên bang Nga lần đầu tiên xuất bản Sách Trắng về tội ác chiến tranh tại miền Đông Nam Ukraine.

Nga lần đầu tiên xuất bản Sách Trắng về tội ác chiến tranh

Nga lần đầu tiên xuất bản Sách Trắng về tội ác chiến tranh

VOV.VN -Liên bang Nga lần đầu tiên xuất bản Sách Trắng về tội ác chiến tranh tại miền Đông Nam Ukraine.