Từ khóa tìm kiếm: tội danh hiếp dâm trẻ em

Phiên điều trần Minh Béo tiếp tục dời tới 28/7
Phiên điều trần Minh Béo tiếp tục dời tới 28/7

Phiên thương lượng tiếp tục dời tới ngày 28/7, hiện Minh Béo đã giảm 40 kg so với ngày đầu vào tù. Anh mỉm cười khi gặp lại người thân vào sáng 29/6.

Phiên điều trần Minh Béo tiếp tục dời tới 28/7

Phiên điều trần Minh Béo tiếp tục dời tới 28/7

Phiên thương lượng tiếp tục dời tới ngày 28/7, hiện Minh Béo đã giảm 40 kg so với ngày đầu vào tù. Anh mỉm cười khi gặp lại người thân vào sáng 29/6.