Từ khóa tìm kiếm: tôm trung quốc

Lạng Sơn tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tôm hùm đất
Lạng Sơn tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tôm hùm đất

VOV.VN - Các lực lượng chức năng Lạng Sơn tăng cường kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập của loài sinh vật ngoại lai này

Lạng Sơn tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tôm hùm đất

Lạng Sơn tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tôm hùm đất

VOV.VN - Các lực lượng chức năng Lạng Sơn tăng cường kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập của loài sinh vật ngoại lai này