Từ khóa tìm kiếm: tồn tại

Cán bộ phường “tảng lờ” cho công trình cơi nới không phép tồn tại

VOV.VN - Lợi dụng ngày nghỉ, chủ đầu tư tiến hành tổ chức thợ thi công, cơi nới thêm diện tích tầng tum, gây ảnh hưởng đến khu dân cư.