Từ khóa tìm kiếm: tồn tại cố hữu

Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013
Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở định hướng sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013.

Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013

Sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở định hướng sửa đổi căn bản, toàn diện Luật đất đai 2013.