Từ khóa tìm kiếm: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước
Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước

VOV.VN - Đây là những hình ảnh tư liệu quý về các chuyến công du nước ngoài và tiếp lãnh đạo các nước thăm Việt Nam của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước

VOV.VN - Đây là những hình ảnh tư liệu quý về các chuyến công du nước ngoài và tiếp lãnh đạo các nước thăm Việt Nam của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần
Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

VOV.VN - Báo chí, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần.

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

VOV.VN - Báo chí, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần.

Dư luận thế giới về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Dư luận thế giới về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn của giới học giả, báo chí và lãnh đạo thế giới.

Dư luận thế giới về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dư luận thế giới về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn của giới học giả, báo chí và lãnh đạo thế giới.

Những hình ảnh đáng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Những hình ảnh đáng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tổng Bí thư là một trong những nhà lãnh đạo khởi xướng đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những hình ảnh đáng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Những hình ảnh đáng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tổng Bí thư là một trong những nhà lãnh đạo khởi xướng đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, định hướng xã hội chủ nghĩa.