Từ khóa tìm kiếm: Tổng công ty cảng hành không Việt Nam

Lý do nào giao ACV đầu tư vào sân bay Long Thành?
Lý do nào giao ACV đầu tư vào sân bay Long Thành?

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau khi hoàn thành sẽ đạt cấp 4F theo phân cấp của ICAO, giữ vai trò là cảng quốc tế cửa ngõ lớn, quan trọng...

Lý do nào giao ACV đầu tư vào sân bay Long Thành?

Lý do nào giao ACV đầu tư vào sân bay Long Thành?

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau khi hoàn thành sẽ đạt cấp 4F theo phân cấp của ICAO, giữ vai trò là cảng quốc tế cửa ngõ lớn, quan trọng...