Từ khóa tìm kiếm: Tổng công ty lương thực miền Nam

Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra việc xử lý các sai phạm tại TPHCM
Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra việc xử lý các sai phạm tại TPHCM

VOV.VN - Với các sai phạm tại Khu đô thị Thủ Thiêm tiếp tục rà soát 33/67 dự án còn lại mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Thanh tra TPHCM tổ chức rà soát, thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật

Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra việc xử lý các sai phạm tại TPHCM

Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra việc xử lý các sai phạm tại TPHCM

VOV.VN - Với các sai phạm tại Khu đô thị Thủ Thiêm tiếp tục rà soát 33/67 dự án còn lại mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Thanh tra TPHCM tổ chức rà soát, thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật

Kết luận thanh tra về sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam
Kết luận thanh tra về sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

VOV.VN - Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã có nhiều sai phạm trong quản lý, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết luận thanh tra về sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Kết luận thanh tra về sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

VOV.VN - Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã có nhiều sai phạm trong quản lý, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam
Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam

VOV.VN - Tổng công ty Lương thực miền Nam đang khẩn trương thoái vốn nhà nước và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa.

Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam

Sớm trình phương án cổ phần hóa TCty Lương thực miền Nam

VOV.VN - Tổng công ty Lương thực miền Nam đang khẩn trương thoái vốn nhà nước và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa.

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam
Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý sai phạm tại Vinafood
Đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý sai phạm tại Vinafood

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Tổng Công ty Lương thực miền Nam và đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý.

Đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý sai phạm tại Vinafood

Đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý sai phạm tại Vinafood

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Tổng Công ty Lương thực miền Nam và đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý.

Chính phủ yêu cầu giám sát chặt Tổng công ty Lương thực Miền Nam
Chính phủ yêu cầu giám sát chặt Tổng công ty Lương thực Miền Nam

VOV.VN -Chính phủ vừa yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Chính phủ yêu cầu giám sát chặt Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Chính phủ yêu cầu giám sát chặt Tổng công ty Lương thực Miền Nam

VOV.VN -Chính phủ vừa yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan tố tụng 2 vụ việc ở Vinafood 2
Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan tố tụng 2 vụ việc ở Vinafood 2

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đã chuyển Viện KSND 2 vụ vi phạm tại Công ty Lương thực Hậu Giang và Vĩnh Long

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan tố tụng 2 vụ việc ở Vinafood 2

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan tố tụng 2 vụ việc ở Vinafood 2

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đã chuyển Viện KSND 2 vụ vi phạm tại Công ty Lương thực Hậu Giang và Vĩnh Long