Từ khóa tìm kiếm: tổng số ca mắc Covid-19

Đến chiều 21/7, Việt Nam có tổng cộng 396 ca mắc Covid-19
Đến chiều 21/7, Việt Nam có tổng cộng 396 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến 18h chiều 21/7, Việt Nam ghi nhận không có ca mắc Covid-19. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại nước ta là 396 ca, trong đó đã có 365 ca đã khỏi bệnh.

Đến chiều 21/7, Việt Nam có tổng cộng 396 ca mắc Covid-19

Đến chiều 21/7, Việt Nam có tổng cộng 396 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến 18h chiều 21/7, Việt Nam ghi nhận không có ca mắc Covid-19. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại nước ta là 396 ca, trong đó đã có 365 ca đã khỏi bệnh.

Chiều 27/4, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới
Chiều 27/4, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, 18h chiều 27/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 vẫn là 270 ca.

Chiều 27/4, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới

Chiều 27/4, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, 18h chiều 27/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 vẫn là 270 ca.