Từ khóa tìm kiếm: Tổng thống Franklin Roosevelt

Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt
Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt

VOV.VN - Lễ nhậm chức năm 1945 của Franklin Roosevelt đặc biệt ở chỗ đó là lần thứ 4 ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ và cũng là buổi lễ ngắn gọn nhất, chỉ diễn ra trong vòng 15 phút.

Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt

Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt

VOV.VN - Lễ nhậm chức năm 1945 của Franklin Roosevelt đặc biệt ở chỗ đó là lần thứ 4 ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ và cũng là buổi lễ ngắn gọn nhất, chỉ diễn ra trong vòng 15 phút.

Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và 4 diễn văn nhậm chức để đời
Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và 4 diễn văn nhậm chức để đời

VOV.VN - Cả 4 diễn văn nhậm chức trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp của ông Roosevelt cho thấy năng lực vượt trội của vị Tổng thống đặc biệt nhất của nước Mỹ này.

Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và 4 diễn văn nhậm chức để đời

Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và 4 diễn văn nhậm chức để đời

VOV.VN - Cả 4 diễn văn nhậm chức trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp của ông Roosevelt cho thấy năng lực vượt trội của vị Tổng thống đặc biệt nhất của nước Mỹ này.