Từ khóa tìm kiếm: Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu và thương hiệu chất lượng Châu Á

FrieslandCampina Việt Nam nằm trong Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA

VOV.VN - Công ty FrieslandCampina Việt Nam vừa được đón nhận Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA (cho FrieslandCampina Việt Nam).