Từ khóa tìm kiếm: TPHCM mở rộng thêm 27 khách sạn để thực hiện cách ly có thu phí

TPHCM mở rộng thêm 27 khách sạn để thực hiện cách ly có thu phí
TPHCM mở rộng thêm 27 khách sạn để thực hiện cách ly có thu phí

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM cho biết đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố  mở rộng thêm 27 khách sạn để tiếp nhận người nhập cảnh, các chuyên gia đến cách ly có thu phí.

TPHCM mở rộng thêm 27 khách sạn để thực hiện cách ly có thu phí

TPHCM mở rộng thêm 27 khách sạn để thực hiện cách ly có thu phí

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM cho biết đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố  mở rộng thêm 27 khách sạn để tiếp nhận người nhập cảnh, các chuyên gia đến cách ly có thu phí.