Từ khóa tìm kiếm: trả tiền cho người mất

Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi
Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi

VOV.VN –Đồng nhặt được một chiếc túi bên trong có gần 10 triệu đồng, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em vẫn quyết định trả lại túi tiền.

Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi

Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi

VOV.VN –Đồng nhặt được một chiếc túi bên trong có gần 10 triệu đồng, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em vẫn quyết định trả lại túi tiền.