Từ khóa tìm kiếm: trấn áp

Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông
Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông

VOV.VN - Hà Nội tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường.

Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông

Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông

VOV.VN - Hà Nội tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường.