Từ khóa tìm kiếm: Trần Lê Quốc Toàn cử tạ

Cử tạ Việt Nam bất ngờ được nhận HCĐ Olympic 2012
Cử tạ Việt Nam bất ngờ được nhận HCĐ Olympic 2012

VOV.VN - Do vận động viên Valentin Hristov dính doping nên Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam được nhận HCĐ ở môn cử tạ hạng cân 56kg dành cho nam ở Olympic 2012.

Cử tạ Việt Nam bất ngờ được nhận HCĐ Olympic 2012

Cử tạ Việt Nam bất ngờ được nhận HCĐ Olympic 2012

VOV.VN - Do vận động viên Valentin Hristov dính doping nên Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam được nhận HCĐ ở môn cử tạ hạng cân 56kg dành cho nam ở Olympic 2012.