Từ khóa tìm kiếm: tranh cãi mở tuyến du lịch biển Đà Nẵng

Tranh cãi về mở tuyến du lịch biển Đà Nẵng - Cù Lao Chàm
Tranh cãi về mở tuyến du lịch biển Đà Nẵng - Cù Lao Chàm

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, việc mở thêm tuyến vận tải đưa khách từ Sông Hàn đi Cù Lao Chàm sẽ làm tăng nguy cơ phá vỡ cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường... 

Tranh cãi về mở tuyến du lịch biển Đà Nẵng - Cù Lao Chàm

Tranh cãi về mở tuyến du lịch biển Đà Nẵng - Cù Lao Chàm

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, việc mở thêm tuyến vận tải đưa khách từ Sông Hàn đi Cù Lao Chàm sẽ làm tăng nguy cơ phá vỡ cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường...