Từ khóa tìm kiếm: tranh làng hỗn chiến

Trai làng “hỗn chiến” trong lúc ăn sáng, 3 người bị thương
Trai làng “hỗn chiến” trong lúc ăn sáng, 3 người bị thương

Trong lúc ăn sáng, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn nên xông vào chém nhau khiến 3 người bị thương nặng.

Trai làng “hỗn chiến” trong lúc ăn sáng, 3 người bị thương

Trai làng “hỗn chiến” trong lúc ăn sáng, 3 người bị thương

Trong lúc ăn sáng, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn nên xông vào chém nhau khiến 3 người bị thương nặng.