Từ khóa tìm kiếm: tranh luận Pence Harris

Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh
Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh

VOV.VN - Với câu hỏi tuổi của ông Trump và ông Biden cũng như viễn cảnh 1 tổng thống tương lai không thể thực hiện vai trò của mình nữa, cả hai ứng viên phó tổng thống đều tránh trả lời.

Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh

Tuổi của Trump và Biden – Câu hỏi 2 ứng viên phó tổng thống Mỹ đều lảng tránh

VOV.VN - Với câu hỏi tuổi của ông Trump và ông Biden cũng như viễn cảnh 1 tổng thống tương lai không thể thực hiện vai trò của mình nữa, cả hai ứng viên phó tổng thống đều tránh trả lời.

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ
Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng khả năng đối phó với Covid-19 của chính quyền ông Trump là “thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào” trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Bà Harris: Việc Trump đối phó với Covid-19 là thất bại lớn nhất lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng khả năng đối phó với Covid-19 của chính quyền ông Trump là “thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào” trong lịch sử nước Mỹ.