Từ khóa tìm kiếm: tránh mưa lũ

Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học để tránh mưa lũ
Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học để tránh mưa lũ

VOV.VN - Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh  đã có văn bản yêu cầu các trường học cho học sinh nghỉ học trong ngày 10/10 để tránh mưa.

Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học để tránh mưa lũ

Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học để tránh mưa lũ

VOV.VN - Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh  đã có văn bản yêu cầu các trường học cho học sinh nghỉ học trong ngày 10/10 để tránh mưa.

Yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ
Yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ

VOV.VN - Công điện khẩn yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; triển khai các phương án chống lũ, tuần tra canh gác theo cấp báo động.

Yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ

Yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ

VOV.VN - Công điện khẩn yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; triển khai các phương án chống lũ, tuần tra canh gác theo cấp báo động.