Từ khóa tìm kiếm: trao đổi thương mại Mỹ và Trung Quốc

Kim ngạch thương mại Trung - Mỹ giảm gần 10%

VOV.VN - Theo Hải quan Trung Quốc, thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ giảm cả ở chiều xuất khẩu và nhập khẩu trong 5 tháng qua.