Từ khóa tìm kiếm: tráo ngà voi tang vật

Cựu cán bộ hải quan lĩnh 16 năm tù vì tráo ngà voi tang vật
Cựu cán bộ hải quan lĩnh 16 năm tù vì tráo ngà voi tang vật

Khi "rút ruột" ngà voi trong kho của hải quan, Hoàng dùng hàng giả làm bằng gỗ, nhựa... để đánh tráo.

Cựu cán bộ hải quan lĩnh 16 năm tù vì tráo ngà voi tang vật

Cựu cán bộ hải quan lĩnh 16 năm tù vì tráo ngà voi tang vật

Khi "rút ruột" ngà voi trong kho của hải quan, Hoàng dùng hàng giả làm bằng gỗ, nhựa... để đánh tráo.