Từ khóa tìm kiếm: trâu sinh sản

Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ
Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ

VOV.VN - Mục tiêu dự án một đằng, nhưng thực tế diễn ra lại cho thấy ngoài 7 con trâu cái giống đã bán với giá chỉ ngang giá nghé gây thiệt hại cho Nhà nước.

Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ

Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ

VOV.VN - Mục tiêu dự án một đằng, nhưng thực tế diễn ra lại cho thấy ngoài 7 con trâu cái giống đã bán với giá chỉ ngang giá nghé gây thiệt hại cho Nhà nước.