Từ khóa tìm kiếm: trẻ em trở lại trường học

Thủ tướng Anh kêu gọi tất cả trẻ em trở lại trường học vào tháng 9
Thủ tướng Anh kêu gọi tất cả trẻ em trở lại trường học vào tháng 9

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson khẳng định đây là việc làm “ưu tiên quốc gia” trong thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Anh kêu gọi tất cả trẻ em trở lại trường học vào tháng 9

Thủ tướng Anh kêu gọi tất cả trẻ em trở lại trường học vào tháng 9

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson khẳng định đây là việc làm “ưu tiên quốc gia” trong thời điểm hiện tại.