Từ khóa tìm kiếm: trẻ tai biến sau gây mê

Di chúc của Bác có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc

VOV.VN -Những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng...