Từ khóa tìm kiếm: triển lãm ảnh Hải Phòng

Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”
Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”

VOV.VN - Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử” được tổ chức tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố Hải Phòng.

Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”

Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”

VOV.VN - Triển lãm ảnh, tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử” được tổ chức tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng triển lãm ảnh 73 năm hào khí Cách mạng Tháng Tám
Hải Phòng triển lãm ảnh 73 năm hào khí Cách mạng Tháng Tám

VOV.VN -Triển lãm trưng bày 160 ảnh, tư liệu, với 2 nội dung: Cách mạng tháng Tám năm 1945 – sự kiện vĩ đại của dân tộc Việt Nam và Xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước 

Hải Phòng triển lãm ảnh 73 năm hào khí Cách mạng Tháng Tám

Hải Phòng triển lãm ảnh 73 năm hào khí Cách mạng Tháng Tám

VOV.VN -Triển lãm trưng bày 160 ảnh, tư liệu, với 2 nội dung: Cách mạng tháng Tám năm 1945 – sự kiện vĩ đại của dân tộc Việt Nam và Xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước