Từ khóa tìm kiếm: Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả thảm khố

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”
Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố không khoanh tay ngồi nhìn Mỹ đe dọa, và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc mà Mỹ có thể phải nhận nếu tiếp tục khiêu khích.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố không khoanh tay ngồi nhìn Mỹ đe dọa, và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc mà Mỹ có thể phải nhận nếu tiếp tục khiêu khích.