Từ khóa tìm kiếm: trở ngại

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà
Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

VOV.VN -Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ việc cho phép Tổng thống Obama thực hiện quyền xúc tiến thương mại TPA đối với Hiệp định TPP.

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

VOV.VN -Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ việc cho phép Tổng thống Obama thực hiện quyền xúc tiến thương mại TPA đối với Hiệp định TPP.