Từ khóa tìm kiếm: trôm cắp tài sản

Bắt gọn 2 đối tượng móc túi trong phố đi bộ Hoàn Kiếm
Bắt gọn 2 đối tượng móc túi trong phố đi bộ Hoàn Kiếm

Lợi dụng người dân đi lại tham quan, du lịch đông đúc trong không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các đối tượng đã trôm cắp tài sản.

Bắt gọn 2 đối tượng móc túi trong phố đi bộ Hoàn Kiếm

Bắt gọn 2 đối tượng móc túi trong phố đi bộ Hoàn Kiếm

Lợi dụng người dân đi lại tham quan, du lịch đông đúc trong không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các đối tượng đã trôm cắp tài sản.