Từ khóa tìm kiếm: trộm cắp tài sản hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia
Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia

VOV.VN -Thứ trưởng Lê Quý Vương cho rằng, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm.

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia

VOV.VN -Thứ trưởng Lê Quý Vương cho rằng, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm.