Từ khóa tìm kiếm: trộm tiền trong Đền Cuông

Trộm vào Đền Cuông phá hòm công đức lấy tiền
Trộm vào Đền Cuông phá hòm công đức lấy tiền

VOV.VN - Trong Đền Cuông có 10 chiếc hòm công đức thì có 7 chiếc bị kẻ gian đập phá lấy hết tiền.

Trộm vào Đền Cuông phá hòm công đức lấy tiền

Trộm vào Đền Cuông phá hòm công đức lấy tiền

VOV.VN - Trong Đền Cuông có 10 chiếc hòm công đức thì có 7 chiếc bị kẻ gian đập phá lấy hết tiền.