Từ khóa tìm kiếm: trộm xe lấy tiền trả nợ

Trộm xe máy để trả nợ tiền xăm trổ
Trộm xe máy để trả nợ tiền xăm trổ

Khi bị bắt, Hoà khai nhận, do xăm trổ “rồng phượng” thiếu nhiều tiền nên trộm xe máy trên... 

Trộm xe máy để trả nợ tiền xăm trổ

Trộm xe máy để trả nợ tiền xăm trổ

Khi bị bắt, Hoà khai nhận, do xăm trổ “rồng phượng” thiếu nhiều tiền nên trộm xe máy trên...