Từ khóa tìm kiếm: trump chỉ định bộ trưởng quốc phòng

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?
James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.