Từ khóa tìm kiếm: Trump không ưa tập trận

Triều Tiên khẳng định vũ khí vừa thử vượt trội so với các mẫu cũ
Triều Tiên khẳng định vũ khí vừa thử vượt trội so với các mẫu cũ

VOV.VN - Triều Tiên không nêu rõ tên loại vũ khí thử nghiệm hôm 10/8, nhưng khẳng định nó sở hữu tính năng chiến thuật vượt trội so với các mẫu cũ.

Triều Tiên khẳng định vũ khí vừa thử vượt trội so với các mẫu cũ

Triều Tiên khẳng định vũ khí vừa thử vượt trội so với các mẫu cũ

VOV.VN - Triều Tiên không nêu rõ tên loại vũ khí thử nghiệm hôm 10/8, nhưng khẳng định nó sở hữu tính năng chiến thuật vượt trội so với các mẫu cũ.