Từ khóa tìm kiếm: Trump nói về virus

Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1
Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết đến tận ngày 23/1, tình báo Mỹ mới thông tin cho ông về virus SARS-CoV-1 theo cách nó “không phải mối đe dọa”.

Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1

Trump: Tình báo Mỹ không thông tin gì về Covid-19 đến tận cuối tháng 1

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết đến tận ngày 23/1, tình báo Mỹ mới thông tin cho ông về virus SARS-CoV-1 theo cách nó “không phải mối đe dọa”.