Từ khóa tìm kiếm: Trung Quốc bành trướng thế lực

Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018
Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018

VOV.VN - Khoảng 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi sẽ tham dự Thượng đỉnh Diễn đàn Trung Quốc-châu Phi về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh.

Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018

Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018

VOV.VN - Khoảng 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi sẽ tham dự Thượng đỉnh Diễn đàn Trung Quốc-châu Phi về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh.

Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới
Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Lần đầu tiên Trung Quốc chiếm vị trí nước có mức đầu tư ra bên ngoài lớn hàng thứ 2 toàn thế giới.

Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

VOV.VN - Lần đầu tiên Trung Quốc chiếm vị trí nước có mức đầu tư ra bên ngoài lớn hàng thứ 2 toàn thế giới.