Từ khóa tìm kiếm: Trung Quốc khai thác tận diệt

Khai thác tận diệt ở Biển Đông và tham vọng phi lý của Trung Quốc
Khai thác tận diệt ở Biển Đông và tham vọng phi lý của Trung Quốc

VOV.VN - Bất kỳ nơi nào Trung Quốc có ý định bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo trái phép thì đội tàu khai thác ngao đều xuất hiện ở đó trước tiên.

Khai thác tận diệt ở Biển Đông và tham vọng phi lý của Trung Quốc

Khai thác tận diệt ở Biển Đông và tham vọng phi lý của Trung Quốc

VOV.VN - Bất kỳ nơi nào Trung Quốc có ý định bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo trái phép thì đội tàu khai thác ngao đều xuất hiện ở đó trước tiên.