Từ khóa tìm kiếm: Trung Quốc lũng đoạn du lịch

Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?
Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?

VOV.VN - "Các công ty du lịch chui Trung Quốc đang núp bóng công ty Việt Nam, khống chế thị trường Việt Nam, thu hết lợi nhuận...".

Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?

Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?

VOV.VN - "Các công ty du lịch chui Trung Quốc đang núp bóng công ty Việt Nam, khống chế thị trường Việt Nam, thu hết lợi nhuận...".